Mój bohater
Na mojej stronie internetowej chciałbym przybliżyć Państwu sylwetkę porucznika Antoniego Szyndla - przykładu patrioty, kawalera Orderu Virtuti Militari, człowieka odznaczonego Krzyżem Niepodległości z Mieczami ale przede wszystkim weterana powstania styczniowego,

Przez długie lata powstanie styczniowe kształtowało postawy patriotyczne Polaków. Niepowodzeniem zakończyła się carska próba wymazania tych wydarzeń w życiu społeczeństwa. Pół wieku od tamtych wydarzeń potomkowie powstańców stanęli do boju o wolna i niepodległą ojczyznę. Po odzyskaniu niepodległości, żyjący jeszcze bohaterowie  powstania cieszyli się powszechnym szacunkiem i poważaniem.

Mój bohater Antoni Szyndel przeżył to wszystko: urodził się gdy gasły echa powstania listopadowego, dorastał w czasach ucisku zaborcy, ruszył do walki w powstaniu styczniowym, widział upadek powstania i doświadczył represji caratu. Jako jednemu z nielicznych weteranów było mu dane zobaczyć niepodległą Polskę i żyć w wolnym kraju.

Zapraszam do przeczytania i obejrzenia wszystkich materiałów i zdjęć, które zgromadziłem.

Publikacje

Podczas zbierania materiałów natrafiłem na rożne publikacje opisujące sylwetkę porucznika Antoniego Szyndla. Do najciekawszych należą:

1. W. Dunin-Wąsowicz (red.), Żywe pomniki bohaterstwa: ostatni z 1863 roku: na 70-lecie powstania styczniowego, Warszawa 1933.

2. S. Przesmycki, Ja, obywatel Lublina, Lublin 2016.

3. Z. Bieleń, Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985.

4. Wizerunki uczestników i świadków Powstania Styczniowego 1863–4, Lwów 1903   (reprint Lublin 2012).

5. Express Lubelski i Wołyński, 1938, r. 16. Dodatek do nr 9.

6. A. Lenkiewicz „Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Krzyżem Niepodległości”, Wrocław 1998.

7. Rocznik Oficerski 1923 , Warszawa 1923, s. 62, pozycja nr  1645.
Strony internetowe:

1. Małopolskie Centrum Edukacji